Blog

Detektívne zákony schválnosti

Tak ako v každej pracovnej pozícií sú situácie u ktorých si poviete, že to je zákon schválnosti, aj v detektívnej práci sa vyskytujú či už zriedkavé, pravidelne alebo opakujúce sa situácie, ktoré kľudne môžeme nazvať detektívne zákony schválnosti. Súhrn bodov detektívnych zákonov schválnosti som spísal na základe mojich, niekoľko ročných skúseností pri poskytovaní detektívnych služieb. 

 

 1. Čím viac sa vykonanie detektívneho úkonu odkladá, tým viac sa úkon komplikuje.
 2. Prvá príležitosť je najlepšia, všetky ostatné sú len horšie.
 3. Prvá príležitosť sa väčšinou odkladá s presvedčením, že to bola tá zlá príležitosť, časom sa ukáže že to bola tá najlepšia príležitosť.
 4. Plánovanie detektívnych úkonov je jedná vec, realita vec druhá.
 5. Ak si myslíte, že zákazníka máte "prekuknutého", tak ukončenie detektívneho prípadu Vás vráti do reality.
 6. Keď sa do detektívneho prípadu ide s tým, že je jednoduchý, realita ukáže "druhú stranu mince".
 7. Najľahšie detektívne prípady sú tie o ktorých si myslíme, že sú najťažšie.
 8. Najťažšie detektívne prípady sú tie o ktorých si myslíte, že sú najľahšie.
 9. Priemerný detektívny prípad je ten, od ktorého neočakávate nič.
 10. Hladký priebeh detektívneho pátrania je zväčša len túžbou detektíva, ktorá sa občas splní.
 11. Túžba zbohatnutia na detektívnych službách ostáva i naďalej túžbou.
 12. Začať si so zákazníčkou je chyba a chybou je tú chybu vedome opakovať.
 13. Detektív bez referencií = neistý výsledok, ktorý sa ukáže keď už je neskoro.
 14. Očakávania zákazníka sa líšia od tých detektívnych.
 15. Riešenie detektívneho prípadu bez zmluvy = problém s vyplácaním.
 16. Osobná angažovanosť v detektívnom prípade = finančný a časový problém pri ukončovaní.
 17. Jednoduchá zmluva o poskytovaní detektívnych služieb = vynorenie problémov, ktoré zmluva nerieši.
 18. Tikanie a kamarátstvo so zákazníkom vedú k problematickému ukončeniu detektívneho prípadu. K tejto chybe Vás však dovedie sám zákazník a v dobrej vôli ochotne chybu opakujete.
 19. Priebežné poskytovanie informácií o riešení detektívneho prípadu vedie väčšinou k problémovému vyplácaniu detektíva zo strany klienta.
 20. Mlčanie je "zlato", púšťanie informácií pred ukončením detektívneho prípadu je "blato".
 21. Je mylné sa domnievať na začiatku detektívneho prípadu, že prípad je jasný, ukončenie detektívneho prípadu ukáže ako Ste sa mýlili.
 22. Celý deň čakáte kým subjekt vyjde von, a keď si potrebujete odskočiť na 10 min. na toaletu tak práve vtedy Vám ujde.
 23. Čím dlhšie používate technické prostriedky k vyriešeniu prípadu, tým je väčšia pravdepodobnosť ich odhalenia sledovaným subjektom.
 24. Každý technický prostriedok na batériu má obmedzený čas na svoje fungovanie, ľudské myslenie je však v tom, že aj to málo energie čo ostalo, postačí ku ukončeniu prípadu, až do času kým sa "ukončí spojenie".
 25. Čím drahší technický prostriedok, tým väčšia škoda pri jeho strate.
 26. Čím lacnejší technický prostriedok, tým nepresnejší výsledok.
 27. Aj keď viete ako detektívny prípad robiť, tak v 50% prípadov je realizácia odlišná od predstavy.
 28. Je mylné sa domnievať, že vykonávanie detektívnych služieb sa nedá odhaliť, prvý spackaný prípad Vám ukáže aký Ste amatér.
 29. Roky skúseností z Vás zákonite nespravia profesionála, Ste len viac "ostrieľaný" a "opatrnejší".
 30. Čím dlhšie na prípade robíte, tým viac na ňom zarobíte a o to väčšia šanca Vášho odhalenia.
 31. Ťažký priebeh detektívneho pátrania je problém, ktorý sa zvykne opakovať.
 32. Väčšinou sa detektívny prípad vyrieši na konci alebo potom pôjde do stratena.
 33. Profesionalita detektíva sa nemeria celkovým počtom ukončených detektívnych prípadov ale počtom ukončených detektívnych prípadov na ktoré sa konkurencia nechytá. 
 34. Práca detektíva je založená na rovnováhe, tomu dobrému získate informácie a toho zlého odhalíte. Dobre spravíte aj tomu zlému keď sa necháte odhaliť.
 35. Väčšina zákazníkov detektívne služby ani nepotrebuje.
 36. Minimálne v 50% detektívnych prípadov by si zákazník sám dokázal vyriešiť detektívny prípad, v týchto prípadoch sa detektív stáva viac obchodníkom ako detektívom.
 37. Byť poctivým detektívom znamená, nájsť rovnováhu medzi prácou a chápaním zákazníka.
 38. Zákazníka nezaujíma ako získate informácie, pre neho je dôležitý výsledok, ktorý prevažuje nad rizikom, ktoré znáša detektív.
 39. Je ťažké povedať krásnej zákazníčke nie a naivne si myslieť po odhalení nevery, že si s Vami začne.
 40. Práca detektíva je nevďačná, vždy sa nájde niekto komu sa Vaša práca nepáči.
 41. Pánom situácie nie Ste vy ale Váš žalúdok a riť.
 42. Bez nevier by ani práce pre detektívov nebolo.
 43. Detektívne služby sú obchodom s pravdou, samotný výkon detektívnej činnosti je druhoradý.