O nás

Súkromná bezpečnostná služba s pôsobnosťou na celom území SR

Súkromná bezpečnostná služba EM-ER s.r.o. je bezpečnostná firma založená v zmysle zákona o súkromných bezpečnostných službách so sídlom v Žiline a s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Firma je zameraná na poskytovanie strážnej služby, detektívnych služieb a školenia odbornej spôsobilosti pracovníkov SBS.

 

Naša história & Zameranie

Manažment firmy tvoria výhradne bývalí policajti s niekoľkoročnou praxou v oblasti poriadkovej polície, vyšetrovania a taktiky a výcviku ozbrojených zložiek. V oblasti poskytovania detektívnych služieb firma poskytuje svojim zákazníkom predovšetkým kvalitne vykonané služby za ktoré sa zaručuje ale hlavne diskrétnosť pre svojich zákazníkov.

Firma si zakladá predovšetkým na kvalite a neustálom vzdelávaní svojich zamestnancov, ktorí sú zárukou diskrétnosti a kvality vykonaných služieb pre našich klientov. Každý jeden zamestnanec firmy prešiel previerkou Národného bezpečnostného úradu a dostal certifikát na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia dôverné až vyhradené.

Spoľahnite sa na nás

Vedenie firmy taktiež má bohaté skúsenosti nielen v oblasti súkromnej bezpečnosti ale aj v oblasti štátnej služby v ozbrojených bezpečnostných zložkách. Naše know-how tvoria vedomosti a skúsenosti získané pri výkone štátnej bezpečnostnej služby ale aj vedomosti získané na fakulte špeciálneho inžinierstva so zameraním na ochranu osôb a majetku.

Pre zvýšenie bezpečnosti každý detektív vykonávajúci službu pre klienta je vybavený krátkou palnou zbraňou na ochranu vlastnej osoby a ochranu klienta. Pre zvýšenie odbornosti naši bezpečnostní pracovníci spolupracujú pri výcviku so Športovým klubom polície Luger Žilina za účelom zvýšenia kvality so zaobchádzaním so zbraňou a zvládnutia taktiky zákrokov.

Diskrétnosť a spoľahlivosť Prečo si vybrať nás?

Detektívna služba

Potrebujete zistiť, resp. vypátrať citlivé informácie? Využite naše detektívne služby. Ide o špeciálny typ služieb, ktoré sa týkajú získavania citlivých informácií o ľuďoch alebo majetku, prípadne sa zameriava na hľadanie osoby. Máme vysoké percento úspešnosti ukončenia detektívnych prípadov, sofistikovanú techniku a pre prípad potreby zákazníka sme k dispozícií 24 hodín / 7 dní v týždni.

Strážna služba

Náš tím má bohaté skúsenosti nielen v oblasti súkromnej bezpečnosti ale aj v oblasti štátnej služby v ozbrojených bezpečnostných zložkách.

Poradenská a konzultačná činnosť

Poradenské úkony poskytujú bývalí dôstojníci policajného zboru, ktorí majú praktické skúsenosti vo vyšetrovaní, ktoré dokážu efektívne využívať v zmysle platnej legislatívy.

Záruka diskrétnosti

100% diskrétnosť počas poskytovania detektívnych služieb a po ich ukončení je pre nás samozrejmosťou. Informácie, ktoré spracúvame sú po celý čas ich existencie šifrované modernými šifrovacími programami.

Naša najlepšia reklama Spokojní zákazníci

 • Spoločnosť EM-ER odporúčame viacerým obchodným partnerom a známym. Všetci sú s vašimi službami spokojní a neľutujú naše odporúčanie.
  R. Grexa , General Manager, súkromná spoločnosť
 • Ľudia v EM-ER vedia, čo robia. Pomohli nám mnohokrát, od okamžitého zásahu, až po dlhodobé pokrytie našich veľmi špecifických požiadaviek.
  E. Huba , CEO, súkromná spoločnosť
 • 1
 • 2

Spolupráca ktorú si ceníme Naši partneri

 • 22. november 2015 Super User
 • 20. december 2020 Super User
 • 20. december 2020 Super User
 • 20. december 2020 Super User
 • 20. december 2020 Super User
 • 1
 • 2