Services

Bezpečnosť a záloha účtovníctva

Podnikatelia ako aj účtovníci sa v praxi stretávajú s tým, že pri svojej vyťaženosti nestíhajú alebo je to pre nich zaťažujúce uhrádzať včas faktúry, odvádzať dane a odvody za zamestnancov a popri tom si robiť zálohu účtovných dokumentov. Firma EM-ER s.r.o. ako bezpečnostná firma s licenciami a osvedčením NBÚ ponúka svojim zákazníkom odbúranie týchto povinnosti poskytovaním nasledujúcich služieb:

 1. vyhotovenie elektronických kópií faktúr

 2. včasné uhradenie faktúr a ich evidencia 

 3. vyhotovenie elektronických kópií pokladničných blokov

 4. vykonanie odvodov za zamestnancov do poisťovní

 5. vykonanie odvodov finančnej správe

Nechajte Vaše starosti s bankovými úhradami a zálohou účtovných dokumentov na nás a my sa o ne postaráme k Vašej maximálnej spokojnosti. Služby, ktoré poskytujeme svojim zákazníkom v sebe spájajú samé výhody:

 1. zákazník má viac času pre riešenie iných firemných vecí

 2. prehľadný a vecný prehľad o vykonaných bankových operáciách 

 3. archivácia elektronických účtovných dokumentov pre prípad poškodenia, straty alebo odcudzenia originálov

 4. 24 hod. prístup k archivácií elektronických účtovných dokumentov alebo

 5. osobné odovzdanie elektronicky spracovaných účtovných dokumentov

 6. pravidelný report o vykonaných bankových operáciách 

Všetky elektronické kópie faktúr a pokladničných blokov sa zašifrovane zálohujú na bezpečný disk. V prípade potreby vieme zabezpečiť zákazníkovi 24 hod. prístup ku zašifrovaným účtovným dokumentom, prípadne osobne odovzdáme zákazníkovi vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca.

Sme si vedomí toho, že v dnešnej dobe je ťažko veriť cudzím ľuďom a zvlášť keď sa jedná o citlivé informácie o finančných tokoch firmy, preto naša firma EM-ER s.r.o. si u svojich zákazníkoch zvyšuje svoju dôveryhodnosť tým, že sme bezpečnostnou firmou s licenciou, ktorú vydalo KR PZ, zamestnanci firmy EM-ER s.r.o. sú štátom preverení bývalí príslušníci polície, ktorí majú platné osvedčenie NBÚ na stupeň utajenia Dôverné. S Vašimi informáciami tak budú pracovať skutočne len tí, ktorí boli preverení, sú spoľahliví a majú osvedčenie NBÚ na jeden zo stupňov utajenia.